Surveillanceronde

De uitvoering van surveillancerondes heeft een preventieve werking tegen diefstal, inbraak, brand, vandalisme, sabotage en andere calamiteiten. Tussen de door u opgegeven uren wordt er door de mobiele surveillance van JVV Beveiliging op wisselende tijden een externe en/of interne surveillancerondes uitgevoerd.

Het aantal rondes kan sterk variƫren en is altijd in overleg met u als opdrachtgever. Tijdens een surveillanceronde wordt er standaard gelet op onder andere verdachte personen en/of voertuigen welke zich in de (directe) omgeving van het gebouw bevinden, niet afgesloten ramen en deuren en brandgevaarlijke situaties. Verder kunnen deze standaardinstructies aangevuld worden met specifieke werkinstructies uwerzijds.

Wanneer door de mobiele surveillancedienst onregelmatigheden en/of calamiteiten worden geconstateerd zal er direct en adequaat handelend worden opgetreden. Al dan niet in samenwerking met de Politie en/of ander hulpverleningsdiensten. Wanneer de oude situatie is hersteld stelt de beveiligingsbeambte een rapportage op over de geconstateerde feiten en de ondernomen handelingen.