Brand-/sluitronde

Op een nader overeen te komen tijdstip wordt door de mobiele surveillance een brand-/sluitronde uitgevoerd. Tijdens deze ronde wordt er onder andere gelet op brandgevaarlijke situaties, openstaande ramen en/of deuren, insluipers en (onnodig) brandende verlichting. Deze vorm van beveiliging heeft als voordeel dat brand- en inbraak-gevaarlijke situaties vroegtijdig worden geconstateerd.

Vaak is er bij bedrijven een brandmeldcentrale aanwezig. De electronische vorm van beveiligen brengt een groot nadeel met zich mee.
Een brandmeldcentrale zal pas alarmeren wanneer er daadwerkelijk een calamiteit is ontstaan. Het heeft de aanbeveling om de brand-/sluitronde te laten uitvoeren maximaal een half uur nadat de laatste medewerker het gebouw heeft verlaten. Onderzoek heeft aangetoond dat de meeste onregelmatigheden / calamiteiten in dat half uur plaatsvinden.