Alarmopvolging

Als u niet uw personeel onnodig gevaar wilt laten lopen of ’s avonds en ’s nachts naar uw pand wilt laten gaan, is het raadzaam om de alarmopvolging uit te laten voeren door de beveiligingsbeambten van de mobiele surveillancedienst.

Als uw alarmsysteem een alarm geeft zal deze via de alarmcentrale bij onze meldkamer binnenkomen. Deze zal met behulp van een G.P.S.-systeem de dichtstbijzijnde dienstauto ter plaatse sturen. Met inachtneming van de stan-daardprocedures en de nader overeen te komen specifieke instructies zal de beveiligingsbeambte een onderzoek instellen naar de oorzaak van het alarm. Afhankelijk van de situatie neemt de beveiligingsbeambte, eventueel na rug-gespraak met onze meldkamer van JVV Beveiliging, de benodigde maat-regelen welke in die situatie vereist worden. Zo zal bij een daadwerkelijke in-braak de Politie worden gealarmeerd en een glaszetter worden aangestuurd voor het plaatsen van een noodruit.

Wanneer de oorzaak van het alarm is achterhaald en de beveiligingsbeambte de benodigde maatregelen heeft getroffen, zal deze een rapportage invullen en achterlaten in uw bedrijf. Deze rapportage bevat onder andere de naam van de beveiligingsbeambte, de aankomsttijd en vertrektijd van de beveiligings-beambte, de groep / zone waar het alarm ontstaan is en alle geconstateerde feiten en / of bijzonderheden. Hierna wordt het alarmsysteem gereset en weer ingeschakeld. Na controle bij de alarmcentrale of de inschakeling correct is binnengekomen zal de beveiligingsbeambte weer met vervolg gaan.